...

Апелляциялық IELTS нәтижелері

Тестілеуде алған ұпайыңызға көңіліңіз толмаса, апелляциялық шағым беруге құқығыңыз бар – Enquiry on Results (EOR), бұл рәсім тестіңізді қайта тексеруді өтінуге мүмкіндік береді. Аппеляцияға беруді тест тапсырған орталыққа беруіңіз қажет. Тестілеу күнінен кейінгі 6 апта ішінде шағымдануға құқығыңыз бар. Аппеляцияға тек бір рет қана бере аласыз. Апелляциядан кейін алынған нәтиже түпкілікті болып табылады.

Апелляциялық шағым беру процесін келесі ережелер реттейді:

  1. Үміткер Enquiry on Results Form..нысанын толтыруы тиіс. Үміткер толық (тесттің барлық төрт құрамдастарының қайта тестілеуін) немесе ішінара қайта тестілеуге (мысалы, тек Speaking) өтініш жасай алады.
  2. Произвести оплату за апелляцию, стоимость – 160 австралийских долларов. Оплата производится в тенге по курсу валюты на день подачи заявки на апелляцию. Бағасы полной и частичной апелляции одинакова.
  3. Үміткер апелляцияға өтініш берген кезде Орталыққа өзінің сертификатын (Тестілеу туралы есеп формасын) тапсыруы қажет.
  4. Апелляцияға өтініш берілген күннен бастап 2-21 күн ішінде үміткерге шағымды қарау нәтижелері туралы жазбаша хабарланады. Хатта ұпайлардың қайта тексеруге байланысты өзгергені көрсетіледі, алайда тілдік қүзыреттілікке қатысты ешқандай түсініктеме берілмейді. Егер өтінім берген сәттен бастап 28 күн ішінде нәтиже туралы хабарланбаған болсаңыз, орталыққа хабарласыңыз.
  5. Апелляция нәтижесінде үміткердің ұпайы көтерілген жағдайда жаңа сертификат (Test Report Form) беріледі, апелляциялық жарна толығымен қайтарылады және тестілеу нәтижелері бастапқыда жіберілген ұйымдарға хабарланды.
  6. Ұпайлар өзгеріссіз қалған жағдайда үміткердің Орталыққа ұсынған сертификаты мен апелляция нәтижелері көрсетілген хат қайтарылады. Бұл жағдайда шағым үшін төленген сома қайтарылмайды.
kk